Aan de slag met je Raspberry

Beter geluid voor je Raspberry Pi met een Hifiberry

hifiberry + raspberry

De stuurprogramma's voor de HiFiBerry-kaarten zijn al in de Raspberry Pi Linux-kernel opgenomen.

Maar om ze te activeren zijn aanvullende configuraties nodig;
device tree overlays.

Mogelijk moet je ook het onboard-geluid uitschakelen en een ALSA-configuratie toevoegen, omdat dit voor sommige toepassingen nodig is.

De stuurprogramma’s voor de HiFiBerry-kaarten zijn al in de Raspberry Pi Linux-kernel opgenomen.

Maar om ze te activeren zijn aanvullende configuraties nodig; device tree overlays.

Mogelijk moet je ook het onboard-geluid uitschakelen en een ALSA-configuratie toevoegen, omdat dit voor sommige toepassingen nodig is.

Standaard geluidsopties van de Raspberry Pi

De Raspberry Pi heeft standaard 3 opties voor het weergeven van geluid, namelijk; via HDMI, 3.5 mm hoofdtelefoonuitgang of Auto.

In de stand Auto wordt er zoals je al zult begrijpen automatisch geschakeld tussen de HDMI-uitgang of de 3,5 mm jack-uitgang.

Het geluid dat je hiermee ter beschikking hebt voldoet voor standaard-toepassingen.

Maar als je je Raspberry Pi als mediastreamer wilt gebruiken heb je al gauw behoefte aan geluid met betere kwaliteit.

Gelukkig is dat geen probleem, want voor een paar tientjes heb je al een add-on die voorzien is van een van een betere DAC dan de onboard geluidchip.

Maar als je gewend bent dat hardware automatisch wordt gedetecteerd en dat er minimaal standaarddrivers worden geïnstalleerd, kun je van een koude kermis thuiskomen.

Toch hoeft het geen hoofdbrekens op te leveren om je Hifiberry werkend te krijgen.

Het enige dat je moet doen is het onboard-geluid deactiveren en aangeven welk model Hifiberry is geplaatst.

Verwijder de driver voor het onboard-geluid

Nadat je het besturingssysteem hebt geïnstalleerd door het te flashen blader je (op je Windows-computer) naar de hoofdmap (boot) op de micro sd-kaart en zoekt naar het bestand config.txt.

Open het bestand config.txt en zoek naar de regel met; dtparam=audio=on.

Verwijder deze regel of plaats er twee schuine streepjes voor zodat de regel er zo uitziet; // dtparam=audio=on.

Alle regels die met // beginnen zijn commentaarregels, deze dienen slechts als commentaar om bepaalde instellingen te beschrijven.

Hifiberry drivers installeren

Als het bestand config.txt nog niet bestaat maak je het zelf aan door een nieuw tekstbestand te maken (Met rechts op een leeg gedeelte in de map boot te klikken en kiezen voor Nieuw > tekstdocument) en het nieuwe tekstbestand te hernoemen.

Zet nu aan het eind van het configbestand een van de volgende regels:

DAC FOR RASPBERRY PI 1/DAC+ LIGHT/DAC ZERO/MINIAMP/BEOCREATE/DAC+ DSP
dtoverlay=hifiberry-dac

DAC+ STANDARD/PRO/AMP2
dtoverlay=hifiberry-dacplus

DIGI/DIGI+ ALLE MODELLEN
dtoverlay=hifiberry-digi

AMP+ (NIET AMP2!)
dtoverlay=hifiberry-amp

Welke regel je toevoegt is uiteraard afhankelijk van het model Hifberry.

ALSA configureren

Voor sommige geluidstoepassingen is het nodig nog een extra bestand aan te maken in de submap etc.

Als de map etc nog niet bestaat maak je deze ook weer zelf door met rechts op een leeg gedeelte in de map boot klikken en te kiezen voor Nieuw > map.

Open de map etc en maak een nieuw tekstbestand door nogmaals met rechts op een leeg gedeelte in de map te klikken en te kiezen voor Nieuw > tekstbestand.

Open het zojuist gemaakte tekstbestand en typ of plak de volgende regels er in:

pcm.!default {
type hw card 0
}
ctl.!default {
type hw card 0
}

Sla de wijzigingen op en sluit het bestand, hernoem het bestand naar asound.conf. let op dat je nu ook de extensie wijzigt. Het bestand moet dus op .conf eindigen en niet op .txt!

Opstarten en controleren

Plaats de micro sd-kaart nu in je Raspberry Pi en start hem op. Nu zou de Hifiberry automatisch geselecteerd moeten worden als het standaard geluidsapparaat.

Werkt het nog steeds niet?

Controleer dan of je geen typefout hebt gemaakt en dat je de goede regel voor je Hifiberry in het configbestand hebt gezet.